Nummer 1, 2011

 • Special om ormbunkar. Eric Wahlsteen och Kenneth Lorentzon har skrivit en specialartikel om ormbunkar. De tycker att vi använder dem för li­te, både i privata trädgårdar och i offent­lig miljö. Ormbunkar och perenner är en svårslagen kombination. (Sidorna 4–29)
 • Nya E-plantor – Tre murgrönor som klarade superkylan på 1940-talet, en ny klematis och en buxbom från småländska höglandet är nya E-plantor. (Sidorna 30–33)
 • Rapport från en frösamlare. Birgitta Geite erkänner att hon är en frösamlare. Från sin mångåriga erfa­renhet som sådan, ger hon i artikeln många tips om sådder av vanliga och ovanliga fröer. (Sidorna 34–43)
 • Laddat biokol perfekt gödsel. Håkan Wallander skriver om sin klimat­neutrala trädgård. Och om hur man lad­dar kol till rabatterna. (Sidorna 46–55)
 • Nisses vårtips – Nils Åkerstedt ger råd och in­spiration till vå­rens trädgårds­pyssel. Som att fröså tidiga pri­mörer och väcka utvilade pelar­goner. (Sidorna 56–63)
 • Egna druvor i norra Sverige – Nils Åkerstedt hävdar att det går bra att odla fram egna söta vindruvor även långt norrut, om de planteras i sand i söderläge. (Sidorna 64–70)
 • Gamla lök- och knölväxter – Ny POM-bok- denna gång om att inven­tera lök- och knölväxter. (Sidan 71)
 • Nässlor till folk, fä och fägring – Vårsolen väcker en närings- och vitaminspäckad primör. Njut av en nässelsoppa och gör nässelvatten till dina växter. (Sidorna 72–78)
 • Premiär för svampsäsongen – Blyga topp­murklor tittar upp bland vitsipporna. (Sidorna 78–83)
 • Fiddleheads – en läcker vårprimör, I Kanada räknas de som en delikatess – de första hoprullade skotten av strutbräken. (Sidorna 84–89)
 • Lyssna på fågeldoldis – Vassruggamas doldis – rördrommen – ökar i antal. Dess dova tutande hörs kilo­metervis under vår- och sommarnätter. (Sidorna 90–95)

Nummer 2, 2011

 • Lisas ljuvliga lund – Lisa Winnerlid berättar om hur hon för­vandlade sin trädgårds skamhöma till ett woodland med spännande växter. (Sidorna 4–17)
 • Upptäck idegranen – Brita Johansson uppmanar oss att inte sätta likhetstecken mellan mörk och tråkig. Mörka växter behövs för att ge härliga kontraster. (Sidorna 18–23)
 • Formbeskärning – Idegran och buxbom tål klippning bra. Bara fantasin sätter stopp för formen. (Sidorna 24–29)
 • Inte bara löjtnantshjärtan – Det finns många fler hjärtan, både odlingsvärda arter och många nya sorter. Eric Wahlsteen beskriver några. Och berättar om den släktfejd som pågått bland löjtnantshjärtanen de senaste två hundra åren. (Sidorna 30–43)
 • Årets Perenn 2011 – Lisa Winnerlid skriver om en av sina favoritväx­ter, blomsterfun­kian. (Sidorna 44–51)
 • Den naturliga dammen – Hämta inspiration från närmsta sjö eller å när du anlägger din damm. (Sidorna 52–59)
 • Projekt rädda häcken – Den gamla igenväxta stormhattshäcken hos Gunilla och Torsten i skogarna utan­ för Vännäs gick att rädda. Projekt Rädda Häcken blev en succé. (Sidorna 60–63)
 • Specialartikel om gödsel – Håkan Wallander tar i denna specialartikel upp olika gödselmedel och de grundkunskaper som behövs för att gödsla rätt. (Sidorna 64–75)
 • Sticklings­föröka själv – Med lite tålamod och intresse kan du skapa ett vård­träd av en stickling. Eller en häck av flera. (Sidorna 76–81)
 • Tegelsopp – en av våra godaste soppar. (Sidorna 82–87)
 • Gourmet- och medicinalväxt – Peter Jägerbro skriver om den förvånansvärt anony­ma kardborren. En medici­nalväxt som kan ätas av rent gastronomiska skäl. (Sidorna 88–92)

Nummer 3, 2011

 • Anlägg ett surjordsparti. Kenneth Lorentzon lär i detta nummers specialartikel ut de nödvändiga grund­ kunskaperna för att lyckas anlägga ett surjordsparti. (Sidorna 4–29)
 • Linnéan allas hjärteblomma. Lisa Winnerlid skri­ver om linnéan, surjordsväxten som älskas av alla. (Sidorna 30–35)
 • Dekorationsljungen trivs i trädgården. Brita Johansson skriver om den förädlade färgrika knoppblom­ mande deko­rationsljungen. Flera går att spara och odla i trädgår­. (Sidorna 36–39)
 • Blida ögon på mållan. Peter Jägerbro tycker vi ska se med nya, blida ögon på mållorna. Den röda trädgårdsmållan, till exempel är en prydnad i rabatten. (Sidorna 40–43)
 • Flexibel såtid för svartroten. Inte bara lättodlad, härdig, delikat och nyttig. Svartroten har vackra blom mor. Och en flexibel såtid. 44 (Sidorna 44–47)
 • Så vårprimörerna nu. Det är inte spektakulärt att så vårprimö­rerna nu, bara en härmning av naturen. (Sidorna 48–53)
 • Vitlök ska höstplanteras. Åke Truedsson hävdar i sin nya bok ”Odla dina egna grönsaker” att vitlöken ska planteras på hösten. Och förklarar varför. (Sidorna 54–55)
 • Aktuellt i trädgården. Hur du gör hösten ännu vackrare och skördar sötare morötter är några aktuella hösttips. (Sidorna 56–61)
 • Ingen fara plocka bär och sv  amp. Vi kan lugnt fortsätta plocka svamp och bär trots att flera fynd gjorts i Sverige av rävens dvärgbandmask. (Sidorna 62–63)
 • Smörsopp. Mild, välsmak­ande och lätt att känna igen. Allmänt förekom­mande. (Sidorna 64–69)
 • Så torkar du svamp. (Sidan 70)
 • Svamptorkning – en kemisk process. (Sidorna 74–77)
 • Lantbrukare kan rädda rödlistad sånglärka. Jan Wärnbäck berät­tar om den rödlista­de sånglärkan och hur engagerade lantbrukare försöker rädda den kvar i jordbrukslandskapet. (Sidorna 78–83)
 • Sånglärkan behöver din hjälp! Gör som Natur & Trädgård – sponsra sånglärkan genom att köpa en eller flera lärkrutor. (Sidorna 84–85)
 • Nytt om faglar. (Sidorna 86–87)
 • Grävling. Tero Niemi berättar om nattvandraren som även kan ses mitt på dagen. Och avfårdar en myt. (Sidorna 88–91)

Nummer 4, 2011

 • Fuchsia special. Kenneth Nilsson skriver om sin mångåri­ga passion – fuchsia. En buske som kan blomma året om och som gillar dåliga, svenska, regniga somrar. En artikel fylld med praktiska välprövade odlingsråd. (Sidorna 4–29)
 • Nya havtorn för trädgården. Kimmo Rumpunen skriver om två nya havtorn – Svenne och Lotta. Växtförädlarna på SLU, Balsgård har tagit fram dem för hemträdgårdarna. (Sidorna 30–31)
 • Buxbomssot. Eric Wahlsteen och Kenneth Lorentzon skriver om den allvarliga svampsjuk­domen. Någon bot finns inte, men flera växtalternativ. (Sidorna 32–37)
 • Kärleksört – tacksam doldis. Perennagruppen vill få oss att upptäcka kärleksörtens starka sidor. Ett smycke i perennrabatten från tidig vår till sen höst. Som nu bytt vetenskapligt namn. (Sidorna 38–43)
 • Fjärilarnas fantastiska värld. Ulf Westerbergs ”Sköra Vingar” är en inspi­rationsbok om fjärilarnas fantastiska värld. Om varför de beter sig på detta vi­set och om vilken betydelse de har i eko­systemet. (Sidorna 44–46)
 • Syrénbuddleja – lättskött fjärilsfavorit. Lars Forslin presenterar syrenbuddlejan, denna lättskötta fjärilsfavorit som blommar långt in på hösten. Finns även låg- och bredväxande sorter. (Sidorna 47–57)
 • Älggräs. Peter Jägerbro skriver om älggräset, denna ståtliga, doftan­ de växt som en gång hette Regina pratensis – ängarnas drott­ning. (Sidorna 70–77)
 • Finluden och rödbrun stensopp. Barbro Forsberg skriver om två delikatesser värda en omväg. (78–87)
 • Lappugglan drar söderut. Tero Niemi tecknar ett porträtt av lapp­ugglan. En sägenomspunnen fågel som nu spridit sig från våra nordligaste skogar än­da ner till Närke. (Sidorna 88–93)