- ANNONS -

Slutet av april och våren har väl redan anlänt till nästan hela landet? Men hur mycket vår har det blivit just där du bor? Det vill Svenska fenologinätverket gärna veta och i samarbete med Svenska botaniska föreningen ägnar de Valborgshelgen åt att samla in så många vårtecken de kan.

Tisdag 30 april och onsdag 1 maj är www.vårkollen.se öppen för registrering av observationer i naturen.

– De vårtecken vi vill få koll på är blomningen av tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg och hägg, samt lövsprickningen hos björk, säger Ola Langvall, samordnare för Svenska fenologinätverket.
Och även om vitsipporna eller häggen inte slagit ut i full blom, om björken inte har fått musöron, eller om blåsipporna redan är överblommade, så är alla rapporter lika viktiga för oss, fortsätter han.
Målet med vårkollen är att samla in observationer av olika aspekter av växtsäsongen på ett organiserat sätt som sedan kan komma till användning för forskning och miljöövervakning. Och fenologiforskarna har ett gediget material att jobb med, redan 1873 började Uppsala universitet och SMHI att samla inobservationer av växter, djur och jordbruk.

Förra året rapporterade drygt 1500 deltagare in 8500 observationer om hur långt våren kommit just där de befann sig.