Premiär för Medlemsbladet

Med årets första nummer av Natur & Trädgård får alla prenumeranter också ett Medlemsblad med erbjudanden från ett antal seriösa trädgårdshandlare.

Natur & Trädgård har allt sedan starten 1986 varit helt fri från annonser, vilket de allra flesta känner till och det är något som uppskattas stort av många läsare.

– Vi kommer också fortsättningsvis att hålla tidskriften fri från annonser, slår Natur & Trädgårds ansvarige utgivare Anders Fältman fast.

Samtidigt, fortsätter han, är vi övertygade om att många i vår kunniga läsekrets också är intresserade av bra produkter till den egna trädgården och det hoppas vi att vi ska kunna erbjuda genom Medlemsbladet.

Natur & Trädgård kommer att ta fram medlemsbladen i samarbete med Lime som också arbetar nära Tejarps förlag som har lång branscherfarenhet och som sedan många år ger ut ett flertal tidningar inom lantbruks- och trädgårdsnäringen som exempelvis Viola, Landskap och Lantbrukets Affärer.

– Självklart hoppas vi också kunna tjäna lite på ett medlemsblad för att säkra och stärka den framtida utgivningen av Natur & Trädgård, säger Anders Fältman.

Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.