“Skogsträdgården” årets trädgårdsbok 2018

1219
Philip Weiss och Claes Lööw var på plats på Bokmässan för att ta emot sina utmärkelser. Philip Weiss har skrivit "Årets trädgårdsbok 2018" Skogsträdgården – odla ätbart överallt, tillsammans med Annevi Sjöberg. Claes Lööw fick ett hederspris för Den stora knoppboken. Foto: Stefan Skogmark

”Skogsträdgården: odla ätbart överallt” av Philipp Weiss och Annevi Sjöberg har utsetts till årets trädgårdsbok 2018 av Stockholms Gartnersällskap som delat ut priset sedan 2003.

Årets bok prisas för att vara både en praktisk handbok och ett uppslagsverk för allt från nyblivna trädgårdsägare till yrkesverksamma trädgårdsmästare.

”Boken ger en grundläggande trädgårds-, park- och naturkunskap utifrån naturens komplexa sammanhang och fungerar som förebild och kunskapskälla”, slår juryn fast.

Samtidigt gavs Claes Lööw ett hedersomnämnande för sin ”Den stora knoppboken. Sveriges lövfällande lignoser i vintertid” där han i text, bild och teckningar beskriver över 200 arter av vilda och odlade vedartade växter.

”Denna botaniska fälthandbok är därför välkommen och fyller ett verkligt behov som kursbok till trädgårdsutbildningar och som referensbok hos branschfolk” skriver trädgårdssällskapets jury i sin motivering.