- ANNONS -

Att fiskar och fåglar kan sprida både frön och ryggradslösa djur är känt sedan tidigare. Nu visar forskare från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, att spridning sker för ett flertal växt- och djurarter. Både land- och vattenlevande arter kan alltså spridas via en kedja där fisk äter frön, fisk blir uppäten av fågel och fågel spyr upp frön.

Studien som är den första kvantitativa fältstudien av hur fiskätande fåglar sprider växter och ryggradslösa djur har gjorts i ett samarbete mellan forskare i Nederländerna, Ungern, Spanien och Sverige.

– Vi har lyckats visa att frön i skarvars spybollar kan gro och att även vilokapslarna, så kallade statoblaster, av mossdjur från spybollarna kan utvecklas, säger forskare Maria Ovegård på institutionen för akvatiska resurser vid SLU.

Skarvar äter omkring 500 gram fisk om dagen. Hårda fiskrester som skarven inte bryter ner spyr den upp i form av spybollar som ofta hamnar på land i skarvkolonier och på platser där fåglarna rastar.

I en tredjedel av spybollarna, insamlade från flera platser i Europa, fann forskarna intakta frön. Sammanlagt hittades 21 olika arter från 16 familjer.

Spridning på detta sätt betyder att arter kan spridas längre distanser och mellan avgränsade livsmiljöer och därmed bidra till ökad artrikedom.