- ANNONS -

Lövsångarna som häckar i södra Sverige migrerar till Västafrika. Artfränderna i norra delen av Sverige, Finland och i Baltikum flyttar till södra eller östra Afrika.

Enligt en ny undersökning från Lunds universitet finns nyckeln till lövsångarnas olika flyttmönster sannolikt i deras gener.

Biologerna Max Lundberg och Staffan Bensch jämförde arvsmassan hos lövsångare som häckar i södra Sverige med de lövsångare som häckar i norra delen av landet. De konstaterar att arvsmassan är nästan helt identisk, men av cirka 20 000 gener visar ungefär 200 omfattande skillnader.

– Av dessa drygt 200 gener är det flera som kan tänkas vara viktiga för fysiologiska anpassningar till flyttning och andra som i dagsläget har en bristfällig eller okänd funktion, säger Max Lundberg.

Nedärvd information i generna bestämmer riktning för flytten och ett tidsschema som innehåller information om när och hur länge fåglarna ska flytta. Flygresorna över hundratals mil kräver också nedärvda fysiologiska anpassningar, exempelvis för att lagra och använda fett och energi så effektivt som möjligt. Tills nu har det emellertid varit nästan helt okänt vilka specifika förändringar i arvsmassan som ligger till grund för vart fåglar, i det här fallet lövsångare, migrerar.