Stilla havet har inte varit så här varmt på 800 år

336
Stilla Havet breder ut sig över en enorm yta. Forskning visar att den enorma volym som havet har aldrig har varit så varmt. Foto: Pxhere

I en ny internationell studie har forskare lyckats registrera havstemperaturerna i centrala Stilla havet från år 1190 fram till idag. Resultatet visar att temperaturerna de senaste decennierna är de högsta på 800 år.

El Niño är ett regelbundet återkommande väderfenomen i tropiska Stilla havet som har stor påverkan på klimatet, både regionalt och globalt och dess variationer har stor betydelse för en stor del av världens befolkning

– För att kunna utvärdera El Niños påverkan på havstemperaturvariationer i centrala Stilla havet bakåt i tiden har vi studerat isotopdata från taiwanesiska trädringar, säger Hans Linderholm, professor i naturgeografi vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien.

Forskarna undersökte hur trädens tillväxt var kopplade till nederbördsvariationer, och hur regnmängderna i sin tur var kopplade till havstemperaturer i Stilla havet.

På så sätt kunde forskarna rekonstruera havstemperaturen för de gånga 800 åren.