- ANNONS -

Efter en naturlig skogsbrand i en fjällnära skog i Kiruna kommun har Länsstyrelsen i Norrbotten hittat hela sex stycken nya arter som aldrig tidigare skådats i Sverige.

De sex arterna är två skalbaggar och fyra flugor: kortvingen Euplectus lapponicus, knäpparen Ampedus lepidus, röksvampflugan Microsania capnophila, ostflugan oreopiophila tomentosa, kadaverflugan Meoneura pappi och takdansflugan Fannia slovaca.

Det var den 14 juli 2014 som det brann på Vazasgoppats sluttning i södra delen av naturreservatet Torneträsk-Soppero. Branden startade troligen av ett blixtnedslag och den påverkade ett cirka 90 hektar stort område. Eftersom effekterna av bränder i fjällnära skogar är dåligt kända, bestämde sig Länsstyrelsen för att dokumentera och följa upp branden med inventeringar.

Fångsten i insektsfällorna på brandfältet blev omfattande och sammanlagt identifierades 4468 insekter. Bland dessa fanns tjugo spindelarter, 6 skinnbaggar, 207 skalbaggar, 23 gaddsteklar, 5 parasitsteklar och 150 olika flugarter. Många av arterna som hittades är brandberoende eller trivs bäst i brunnen skog med bränd ved. Två av dem, spetshörnad barkskinnbagge och rökdansfluga ingår i ett åtgärdsprogram