- ANNONS -

Ris planteras stående i vatten där mikroorganismer tar upp kolföreningar som avges från risets rötter och omvandlar dessa till metan. Metan är en kraftfull växthusgas som beräknas stå för en femtedel av den globala uppvärmningen.

För två år sedan kunde forskarna Chuanxin Sun och Anna Schnûrer vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala presentera ett ris som avger 90 procent lägre metan och ger tio procent högre skörd.

Genom att tillföra riset ett anlag från korn som påverkar stärkelseinlagringen och medför att plantorna lagrar in mer stärkelse i delarna ovan jord lyckades man minska mängden metan som avges, detta genom att förändra hur mycket kol som lagras i risets rotsystem i förhållande till mängden kol i blad och blomställningar.

Detta antas ge ett minskat läckage av kolföreningar till den omgivande rotmiljön vilket i sin tur gör att de mikroorganismer, som lever i den syrefattiga miljön kring risets rötter inte kan producera så mycket metan.

Det klimatvänliga riset blev mycket uppmärksammat internationellt när forskningsresultaten presenterades och utsågs bland annat av tidskriften Popular Science till en av 2015 års främsta innovationer. 

Nu tas nästa steg i processen att få fram ett ris baserat på SLU-forskarnas resultat för kommersiella odlingar. Tillsammans med bland annat Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och SLU går det kinesiska bolaget Beijing Xianhe Transportation Technology in i projektet och bekostar 50 procent av de kommande projektkostnaderna.

– Klimatförändringarna och livsmedelssäkerheten kräver framtida grödor med större avkastning men lägre miljöpåverkan. Ris är en av mänsklighetens viktigaste stapelvaror men dagens risproduktion medför en metanproduktion på ungefär 100 miljoner ton per år, motsvarande koldioxidutsläpp från 250 miljoner bilar, säger Chuanxin Sun.