- ANNONS -

Vitlökens historia sträcker sig tillbaka till senaste istiden. Man antar att den odlades redan för 10 000 år sedan och att den tidigt spreds över världen för att överallt bli omtyckt, både som krydda och medicin. För att lyckas med vitlök är det viktigt att förstå lökens inre klocka slår Åke Truedsson fast, välkänd grönsaksodlare och tidigare ordförande i Sveriges Trädgårdsförening.

Vitlök, denna älskade lök som är en fantastisk krydda i maten och dessutom en effektiv medicin som använts sedan urminnes tider. Vitlök kan odlas i nästan hela landet men den har vissa krav för ett bra resultat. För en lyckad vitlöksodling är det viktigt att förstå vitlökens växtbehov innan man börjar med egen odling och då är det lämpligt att tänka på varifrån vitlöken kommer och hur den har det där. Det är också viktigt att välja rätt typer för egen odling och förstå skillnaderna mellan dem.

Kommer från Centralasien

Vitlöken utvecklades på västsidan av Tien Shan-bergens utlöpare i Centralasien mellan Kina, sydöstra Kazakstan, Uzbekistan och Kirgisien. Detta område har ett typiskt inlandsklimat med torr varm sommar och en vinter som kan vara ganska kall med vindar från Sibirien.

Vitlöken har en inbyggd klocka. Året börjar med hösten, som är ganska kort. Då rotar sig vitlöken när höstregnen kommer och temperaturen sjunker till under 8 grader, men den växer inte upp ur marken. Så kommer den långa vintern och vitlöken går i vinterdvala. Det är ingen risk för frostskador – vitlöken klarar djup tjäle och kalla temperaturer om den står på dränerad mark. Våren är intensiv och kort och vitlöken växer upp redan när marken värmts upp till 3 grader. Sedan kämpar löken för att växa så fort som möjligt för att vara färdig redan till sommaren, eftersom det under hög- och sensommaren är torrt och varmt med temperaturer uppemot 40 grader. När marken är uttorkad vissnar vitlöksplantan och går i sommarvila och väntar på hösten. Marktemperaturen är under sommartorkan för vitlöken sannolikt 25 grader. När hösten kommer med regn och lägre temperaturer rotar sig klyftorna och kretsloppet är slutet.

Hos oss blir det ingen sommarvila eftersom vi inte har ökentorka men vid upptagning och torkning av vitlöken, simulerar vi denna viloperiod. Just denna sommartorka ska vi förlänga för lagring av vitlöken. En temperatur på 14–18 grader är lämplig – ganska torrt och med relativ fuktighet runt 60 procent.

Vitlöksstrejk vid pyramidbygge

Vitlöken samlades sannolikt in av nomadfolken redan före den sista istiden och spreds sedan vidare. Man räknar med att vitlöken kan ha varit i odling redan för tio­tusen år sedan och att den utgör en av våra äldsta odlade grödor. Tien Shan-bergen ligger långt från Egypten, närmare 500 mil, men likväl var vitlöken en väletablerad gröda där redan på de gamla faraonernas tid för cirka femtusen år sedan. Det sägs att det blev strejk hos arbetarna som byggde Cheops­pyramiden då den dagliga vitlöksransonen uteblev och vitlök har hittats i gamla egyptiska gravar från denna tid, avsedd att vara med på sista resan. I antikens Grekland, i Romarriket och det gamla  Mesopotanien, Kina och Indien – alla odlade vitlök. Sidenvägen med sina utlöpare var tidigt en handelsväg som i hög grad bidrog till vitlökens spridning. Den var en viktig handelsvara men troligen också färdkost.

Det sägs att vikingarna odlade vitlök och tog med den på sina resor. Helt säkert kom de i kontakt med vitlök vid sina resor till Medelhavet och Svarta havet. Det vi med säkerhet vet är att man odlade och använde skogslök (kajplök).

Vitlöken ska planteras på hösten och kan sedan skördas från maj och fram över sommaren beroende på sort och om du vill ha färsk lök eller om du vill torka den.

Sprids bara genom kloning

Vitlöken förlorade redan tidigt i sin utveckling förmågan till sexuell förökning och fröspridning och övergick till att bara sprida små topplökar (kloning). Men ännu idag finns det faktiskt vit­lökar som kan blomma, främst från Uzbekistan. Dessa vitlökar kan också sätta fertila frön om topplökarna plockas bort. Detta öppnar upp för växtförädling av vitlök, en verksamhet som bedrivs i bland annat Israel och USA. Kanske kommer nya sorter eller typer med dessa fröplantor.

Den historska spridningen av vitlök till nya områden med annat klimat har under alla förhållanden gett oss en variation av typer när genetiska mutationer tagits till vara.

Vitlök planteras lämpligen under oktober månad eller då marktemperaturen når ner till cirka 10 grader. Stora klyftor är mycket viktigt för att få stora fina vitlökar och gärna från stora felfria vitlökar. Man delar vitlöken i klyftor just före plantering.

Gödsla och kalka

Jorden förbereds med grävning och ganska riklig gödsling, helst med naturgödsel. Har man tung lera är det en fördel att blanda in kompost och grus, sand eller stenmjöl. Vid sandjord är kompost och naturgödsel extra viktigt liksom riklig kalkning. Har man inte tillgång till naturgödsel så kan man köpa en säck hönsgödselpellets. Blanda gärna i gräsklipp. Är inte jorden kalkad naturligt är det mycket lämpligt att ge en rejäl giva med kalkstensmjöl eller dolomitmjöl, cirka 5 dl per kvadratmeter. Har du tillgång till vedaska så älskar vitlök kalium, kalcium och fosfor och andra mineral som finns i askan. Dosera cirka 2 dl per kvadratmeter. Har du inte tillgång till spisaska så duger grillaska.

Odling i djupsängar är att föredra för att få bra dränering.

Att ha växelbruk är viktigt. Man bör ha 5–7 år mellan odlingen av vitlök på samma mark.

Köp absolut inte vitlöksutsäde i matbutiken. Risken är stor att det är virussmittat eller ännu värre smittat med vitröta eller lök­nematoder. I sådana fall kan du inte odla lök på din mark de nämaste femton åren och du sprider lätt smittan vidare med redskap. Vitlöken i butikerna från världens alla hörn och inte alltid hanterad rätt med tanke  på vitlökens biologiska klocka som är temperaturstyrd. Dessutom är denna vitlök ofta bestrålad eller behandlad med anti­groningskemikalier vilket ofta betyder misslyckad odling.

Växer fort på våren

Jag planterar min vitlök i 8 cm djupa hål med rätt sida uppåt, det vill säga med rotbasen nedåt. Gör hålen med en lämplig pinne (redskapsskaft) och fyll igen dem efter sättning. Avståndet mellan lökarna ska vara 15 cm och radavståndet 20–25 cm. Täck sedan med stenmjöl eller köpjord för att slippa ogräsrensning kommande säsong.

Vitlöken rotar sig under hösten fram till dess att marken fryser. Svenskodlat utsäde kommer normalt inte upp på hösten medan kyllagrat utsäde gärna vill titta upp om det sätts för tidigt. Under vintern vilar vitlöken och klarar djup tjäle bra. Risk för utvintring föreligger om löken står blött eller infrusen i is. Dränerande jord är en stor fördel för att slippa utvintring.

På våren, redan i mars, när tjälen töar vill vitlöken växa. Den är programmerad att växa fort så den blir färdig innan torkan sätter in under den centralasiatiska sommaren. Redan under april gör den stora framsteg i tillväxt och då är det lämpligt att ge den en extra dos gödsling i form av hönsgödselpellets och kanske lite extra ved­aska. Strö ut det försiktigt i raderna mellan plantorna men undvik att få det i bladvecken på plantorna.

I maj bör man inspektera sina vitlökar och ta bort alla som inte ser helt bra ut. Använd dem genast i köket. Det kan vara missväxt, gulfläckiga blad (virus) eller dålig tillväxt.

Skörda från maj

I senare delen av maj är vitlöken redan 40 cm hög och kan börja skördas som färsk vitlök. Använd hela löken med stängel och blad som en purjolök. Från halva juni används bara löken då stänglarna blir träiga.

Efter midsommar har man hos många vitlökstyper en stängel som först växer rakt upp, sedan slår stängeln en dubbel ögla för att skydda toppen.
Foto: Åke Truedsson

Efter midsommar har man hos många vitlökstyper en stängel som först växer rakt upp, varefter stängeln slår en dubbel ögla för att skydda toppen. Sedan rätar den ut sig till en 0,5–1,7 m ståtlig stängel med topplökar. Höjden är beroende av typ. Typ 1 (Fransk) och typ 2 (Silverskin) får normalt ingen hög stängel. Vill man ha maximal storlek på sin vitlök så klipper man av toppen i öglestadiet. Denna hackar vi ner och använder i köket till grytor, wok eller soppa eller så paketerar vi för infrysning.

Om man inte tar bort toppen får man beroende på sort från vetekornstora topplökar, upp till 1 cm stora smålökar. Dessa kan man sätta och få nya utsädeslökar, fast det kan ta några år att nå storlek. Sätt dem med 3 cm avstånd i normal planteringsjord.

Skörda vid rätt tid

Det är viktigt att skörda vitlöken vid rätt tid. Skördetid finns under typbeskrivning. Skördetiden kan variera något beroende på årsmån och var i landet ni bor. Skördas vitlöken för torkning för tidigt, så skrumpnar den lite i efterhand och blir mjuk och blir inte bra att lagra eller använda till utsäde. Sådan lök behöver ätas upp snarast. Skördar man för sent så finns det inget skal på vitlöken  och ännu senare så finns inget skal på klyftorna och de har släppt från moderlöken och är besvärliga att skörda. Sådan lök är inte bra att lagra. Om man inte skördar alls får man under andra året en hel kvast med vitlöksblast som kan skördas som klippgrönt men undertill blir det bara miniatyrlökar.

Skörderesultatet är beroende på sort och odlingsförhållande. Lyckas man bra bör vitlöken väga 80–150 gram per styck torkad vikt av de bästa typerna.

Foto: Åke Truedsson

När man skördar vitlöken lättar man på löken med en grep och skakar av jorden försiktigt. Vitlöken ska inte utsättas för slag. Vill man ha riktigt fina lökar så räknar man 3–4 blad och drar av resterande blad för att få rena lökar. Vitlöken får inte placeras på marken efter skörd för att torka för då försvinner skalet på den yta som ligger an mot marken om det är fuktigt. Efter skörd placeras vitlöken hängande på en ställning i små buntar eller på ett nät som är en bra bit från den fuktiga markytan. Här ska vitlöken torka i solen i några veckor. Har du  möjlighet så är det bra att placera den för torkning utomhus, men under tak och luftigt. Vitlöken får därefter eftertorka på lämpligt luftigt ställe inomhus eller uto

mhus under tak. Tänk bara på att vitlöken inte får utsättas för lägre temperatur än cirka 10 grader för annars kan den registrera höst och vilja rota sig.

Sorter med styva stjälkar får man bunta ihop på lämpligt sätt eller klippa av blast och stängel och förvara i nätsäck. Sorter med bara blast kan flätas till prydliga flätor. Märk dina flätor och buntar med sortnamn.

Rekordlökar av den ukrainska sorten Ljubacha, den största väger 200 g.
Foto: Åke Truedsson

Bästa lökarna till utsäde

Vill man ta eget utsäde ska man i samband med skörd plocka ut de absolut bästa vit­lökarna till eget utsäde och först äta upp små lökar och eventuellt skadat material. Räkna ut hur mycket du ska odla och hur mycket du behöver av utsäde. Detta utsäde ska skyddas väl fram till det är dags att plantera.

Sjukdomar och problem

Vi har nämnt två otäcka sjukdomar på vitlök nämligen vitröta, en svamp som ger vit beläggning över löken med svarta klumpar i och vitlöksnematoder, där rotbasen vecklar ut sig och ruttnar. Lökflugan kan lägga ägg i vitlöken som då får ett litet hål, rostsvampar kan angripa blasten och vitlök har ofta virus varav mosaikvirus är lätt att identifiera med gulfläckiga blad. Virusen reducerar storleken på vitlöken men gör annars ingen större skada. För att undvika sjukdomar ska man starta med friskt utsäde, hålla växelbruk och välja de bästa lökarna som eget utsäde. Rostsvampar kan man angripa med ekologiska medel (bikarbonat, natriumbensoat med mera).

Flera aktörer erbjuder utsäde om du vill odla din egen vitlök

Du kan köpa certifierad fransk virusfri utsädesvitlök av högsta klass från Törnviks Frö i Stenhamra. Även andra aktörer, Nelsons frö med flera, säljer vitlök men oftast av mindre storleksklass. Eftersom många leverantörer har kyllagrat sin utsädesvitlök, då vitlökens inre klocka står på vår och vill växa, ska man sätta denna vitlök först när jordtemperaturen är nere i cirka 5 grader på senhösten för annars finns risken att de växer för mycket före vintern och dör. Om man tar eget utsäde av dessa så blir allt som vanligt kommande år.
Jag odlar cirka åttio sorter vitlök, men de flesta i begränsad mängd, framför allt av centralasiatiska sorter med stora lökar och stora lättskalade klyftor.

Bondson från nordöstra Skåne, fick eget trädgårdsland när han var sju år. Har odlat frukt, bär och grönsaker hela livet. Han har också växtförädlat en del, bland annat smultron, vinbär, vita jordgubbar, härdig kiwi, hallon och aprikoser. Har provat massor av sorter för att berika svenska trädgårdar. Åke Truedsson har varit ordförande i riksförbundet Svensk Trädgård i åtta år. Han sitter i styrelsen för Elitplantstationen. Har mycket internationella kontakter rörande växter. Har skrivit fler än tusen artiklar med text och bilder samt skrivit ett tiotal böcker. Bland annat ”Odla tomater” och ”Odla grönsaker”. Driver sedan flera år Tomatklubben och Vitlöksklubben. Ytterligare information finner du på: www.tomatklubben.se