- ANNONS -

Forskare har identifierat en antioxidant – rikligt förekommande i broccoli – som en ny antidiabetisk substans. En patientstudie visar på signifikant lägre blodsockernivåer hos deltagare som åt broccoliextrakt med höga halter av sulforafan.

– Mycket talar för att det här kan bli ett värdefullt tillägg till existerande läkemedel, säger Anders Rosengren, docent i metabol fysiologi vid Göteborgs universitet.

Resultaten bygger på flera års forskning vid Sahlgrenska akademin och Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin vid Göteborgs universitet, och medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Målet har varit att hitta nya läkemedel mot diabetes typ 2 genom att angripa en tung sjukdomsmekanism: leverns förhöjda glukosproduktion. Det klassiska preparatet metformin arbetar just så, men ger ofta magbiverkningar och kan inte heller användas vid försämrad njurfunktion, vilket drabbar många med diabetes.

Av 2 800 undersökta substanser visade sig sulforafan ha bäst egenskaper för uppdraget. Därmed hade man ringat in en antioxidant som tidigare studerats för behandling av cancer och inflammationssjukdomar, men inte för diabetes.

Efter den lyckade studien är planen nu att inom två år ha ett functional food-preparat byggt på broccoli ute. Utvecklingen sker ihop med Lantmännen. En daglig dos sulforafan utvinns ur fyra till fem kilo broccoli.