- ANNONS -

En Viorna-klematis får en behövlig nedskärning. Den blommar på årsskotten, därför sparas bara cirka tjugo centimeter, eller ett par livskraftiga skottknoppar. Foto: Per Wåleryd

Grupp 1

Huvudblomningen är i maj–juni.

Klematis i den här gruppen blommar på fjolårs-veden. Blomanlagen är anlagda året innan och blomstjälkarna växer direkt ut från föregående års stänglar. Man beskär inte dessa klematis före blomningen, då skär man ju i så fall bort årets blomning. När plantan efter några år börjar bli ranglig och blomningen blir sämre kan man göra en föryngringsbeskärning ner till 50–100 cm höjd. Detta gör man i juni–juli efter blomningen.

Klematis i denna grupp: Bland andra Atrageneklematis (alp-, kron-, koreansk- och sibirisk klematis), Montana-klematis.

Grupp 2

Huvudblomningen är i juni–juli.

Klematis i den här gruppen producerar den huvudsakliga blomningen från föregående års stänglar. Blomanlagen är också här anlagda året innan, så man ska bara göra en lätt putsning, ta bort döda och svaga grenar ner till ett par friska, gröna knoppar. Plantan kan, beroende på sort, producera en nytillväxt på mellan 15–60 cm, innan blommorna börjar slå ut. När blomningen börjar avta, klipper man ner de avblommade stänglarna till ungefär hälften eller sparar 1–1,5 meter. Efter nedklippningen följer en nytillväxt, och i augusti-oktober kommer en mindre efterblomning på de nya skotten.​

Klematis i denna grupp: Tidiga storblommiga gruppen.

Grupp 3

Huvudblomningen är i juli–september.

Arter och sorter i den här gruppen ska under sommaren prestera en tillväxt på 1–2 meter beroende på sort, innan de blommar. Blomanlagen skapas i den nya tillväxten som sker under sommaren. Man ska därför, varje år på våren, skära ner föregående års tillväxt ner till 10–20 cm över marken.

​Klematis i denna grupp: Bland andra sena storblommiga gruppen, Integrifolia-klematis, Tangutica-klematis, Texensis-klematis, Viticella-klematis.​

Uppvuxen i Uppsala med sikte på att bli psykolog, men stannade på en fil kand och en förskollärarexamen. Bodde och arbetade några år på Österlen. Tillbaka till Uppland 1980 då hon och hennes sambo, trädgårdsmästaren Per, köpte en handelsträdgård i Söderfors. Paret förälskade sig både i trädgården och samhället och bor fortfarande kvar. 1990 satsade man på garden center och hade fullt sortiment på plantskoleväxter och krukväxter. Femton år senare, 2005–2015, specialiserade de sig på rosor, perenner och klematis. Som mest salufördes cirka 500 sorters rosor, drygt 300 sorters klematis och runt 1000 sorters perenner. Intresset för klematis ökade under dessa år och tillsammans med dottern Johanna, som utbildat sig till programmerare, tog Wåleryds fram en app med information om drygt 400 klematissorter. 2015 var den klar och kunde börja säljas via Google och AppStore. Jobbar nu med att ta fram en ny webbsida för växtentusiaster, läs mer på www.tradgarn.com