- ANNONS -

Från variationsrika myrar i norr till brant hällmarksskog i söder. Dalarna har i vår fått fyra nya naturreservat om totalt 768 hektar skyddad natur. Fristäder för den biologiska mångfalden och hem för arter som läderlappslav, tretåig hackspetten och dalripa.

Lödersjön öster om Malung uppvisar en stor variation av myrar som lockar flera olika fågelarter. I Lilla Älgberget sydväst om Hedemora hittar man ett stort antal sällsynta och hotade lavarter. Vid Ågsjöns östra strand nordost om Svärdsjö ligger Hornbobrändan som är ett internationellt utpekat Natura 2000-område som hyser ovanliga arter som doftskinn, kornknutmossa och lunglav. Slutligen har Närsbergets naturreservat vid Dala-Floda utökats med ytterligare tio hektar och här återfinns rariteter som rosenticka, grönpyrola och nattviol.