Betydelsefulla klematisförädlare

Här kommer en genomgång av de klematisförädlare som artikelförfattaren Inga Wåleryd anser vara de mest centrala – från 1800 till idag.

1George Jackman I & II
1801–1869 & 1837–1887

’Countess of Lovelace’. Foto: Per Wåleryd
George Jackman & Son, en plantskola i Woking, Surrey, i Storbritannien. Vid tiden för ’Jackmanii’s födelse drevs den av George Jackman l (1801–1869) och hans son George Jackman ll (1837–1887). Deras plantskola specialiserade sig inte bara på klematis, utan hade också träd, buskar och rosor. 1858 började far och son tillsammans korsa klematis och av deras första parti på trehundra frösådda klematis valdes ’Jackmanii’ ut. Troligtvis var det, enligt Magnus Johnson, George Jackman ll, som var odlaren. ’Jackmanii’ tog trädgårdsvärlden med storm. Det var en helt ny sorts klematis, otroligt rikblommande och med en på den tiden fantastisk blomstorlek och färg. 1872 gav George Jackman och Thomas Moore ut en av de allra först böckerna om klematis i England. Titeln var ”The Clematis as a Garden Flower”. Den beskrev fler än 200 olika klematissorter och arter.

2Frank L. Skinner
1882–1967

’Rosy O’Grady’.

Skinner föddes i Rosehearty i Skottland 1882. Familjen emigrerade till Manitoba i Kanada 1895. Skinner hade en lång karriär som odlare och förädlare. 1925 öppnade han the Manitoba Hardy Plant Nursery, som 1949 döptes om till Skinner’s Nursery. Via resor och kontakter med många andra växtspecialister i norra Europa, Asien och Nordamerika, samlade han in många nya sorter. Dessa förädlade och anpassade han sedan så att de skulle kunna klara Kanadas håda vintrar. Sammanlagt introducerade han fler än 248 sådana förädlade träd, buskar, perenner och lökar. Han producerade själv många värdefulla nya klematissorter, som till exempel ’Blue Bird’, ’White Swan’ och ’Rosy O’Grady’, alla mycket köldtåliga.

3Walter E. Pennell
1910–1977

’Veronica’s Choice’.

Pennells trädgårdsföretag är ett av de äldsta i Storbritannien, det grundades redan 1780. Walter Pennell samlade frön från naturligt pollinerade plantor under 1950-talet. Han korsade på så sätt fram många nya sorter. Hans mest kända sort från denna tid är ’Vyvyan Pennell’, som emellertid var en planerad korsning mellan två andra sorter. Under tidigt 1960-tal odlade han mer planerat och skapade ett tjugotal nya klematissorter, bland andra ’Walter Pennell’ och ’Veronica’s Choice’. Metoden att odla och saluföra klematis i kruka hade startat i USA. Walter Pennell var en av de allra första i Storbritannien som anammade den metoden. Hans första Garden center öppnade 1966. Företaget drivs nu av sjunde och åttonde generationen Pennell.

4Jim Fisk
1912–2004

’Gillians Blades’.

Intresset för klematis var lågt under senare delen av 1800-talet och i början av 1900-talet, på grund av vissnesjukan och bristen på intressanta sorter. Jim Fisk startade 1946 en plantskola i Suffolk i Storbritannien. Han etablerade ett nätverk av kontakter med klematisförädlare över hela världen och skapade omtalade utställningar på Chelsea Flower Show på 1960- och 1970-talen. Många nya sorter från odlare utomlands introducerades av Jim Fisk. Han hade en avgörande betydelse för att intresset för klematis återuppväcktes. Han odlade inte så många nya sorter själv, men introducerade andras desto mer. Det var till exempel han som såg till att nu välkända sorter som ’Doctor Ruppel’ från Argentina, ’Haku Ookan’ från Japan och ’Fryderyk Chopin’ från Polen blev introducerade. 1997 blev han MBE (Member of the British Empire) för sina ”tjänster för trädgårdsodlingen”. Exempel på sorter som Fisk själv skapade: ’Dorothy Walton’, ’Gillian Blades’ och ’Mary-Claire’.

5Alexander Nikolayevitch
Volosenko-Valenis
1928–1967

Volosenko-Valenis blev bara 38 år. Vid sin död hade han odlat fram många av de första klematissorterna av ryskt ursprung. Målet var att få fram klematissorter som skulle passa klimatet på Krim i Ukraina. Han hade också publicerat flera artiklar om urval och förökning av klematis. Margarita Beskaravainaja (1928–2003) tog efter hans död över skötseln av hela hans klematissamling och hans förädlingsprogram. Hon ägnade resten av sitt liv åt att fortsätta hans arbete. Hon namngav och introducerade de flesta av Volosenko-Valenis korsningar efter hans död. Beskaravainaja skrev flera böcker och artiklar, vilka framför allt tillfört kunskap om härdighet och motståndskraft mot sjukdomar. ’Alionuscka’, ’Nikolai Rubtzov’ och inte minst ’Paul Farges’, som i Sverige är en stor favorit, mest känd under namnet SUMMER SNOW, är exempel på sorter som tagits fram av de båda.

6Stefan Franczak
1917–2009

’Jagwiga Teresa’.
1948 bestämde sig Franczak för att gå in i jesuitorden och bli munk. Han fick uppgiften att ta hand om frukt- och grönsaksträdgården i munkklostret i Warzawa. När det såg ut som om de kommunistiska makthavarna skulle annektera trädgården och använda den som en offentlig byggnad, bestämde jesuiterna att trädgården skulle bli en visningsträdgård öppen för allmänheten. Det blev Franczaks jobb att skapa den och det resulterade i en trädgård med över 900 sorters växter, främst klematis, iris och dagliljor. På 1960-talet började Franczak aktivt föröka klematis. Han hade hittat självsådda fröplantor i trädgården och började samla in frön från sina klematis för att odla och välja ut mängder av nya sorter. Han var etablerad internationellt och hade god kontakt med entusiaster och experter som Jim Fisk och Raymond Evison i Storbritannien. På slutet av 70-talet började Fisk Clematis Nursery introducera hans klematis i Storbritannien. Franczak gav ofta sina nya klematissorter namn efter framstående människor i polska kyrkan (’Jan Pawel ll’, ’Kardinal Wyszynski’, ’Matka Siedliska’…) eller efter polsk historia (’Warzawska Nike’, ’Westerplatte’, ’Monte Casino’…).

7Wim Snoeijer
1960–

SUMMERDREAM.

Wim Snoeijer föddes 1960 i Gouda i Nederländerna. Han blev intresserad av klematis i slutet av 1980-talet, när han besökte Jan Fopma i Boskoop. Fopma hade en stor klematissamling, med insamlade plantor från andra kända klematisodlare, bland annat från Skinner i Kanada, Magnus Johnson i Sverige och Beskaravainaja i Ukraina. 1996 drog sig Jan Fopma tillbaka och Jan van Zoest tog över. Han och hans fru Lina startade 1976 sin grossistplantskola i Boskoop i Nederländerna. De är specialiserade helt på klematis och har ett mycket stort sortiment. 2003 började Wim Snoeijer arbeta hos van Zoest och tog hand om allt korsningsarbete. Snoeijer har korsat fram mängder av nya sorter och lagt ner mycket på arbete på klassificering av klematishybrider. Han har gett ut en bok där han menar att sorterna ska klassificeras efter hur de ser ut, snarare än efter vilket troligt ursprung de har.

8Raymond J. Evison
1944–

VIENETTA.

Raymond J. Evison föddes 1944 i Storbritannien. 1984 flyttade han till Guernsey och startade en plantskola där, Guernsey Clematis Nursery. Den är idag en av världens största specialistplantskolor för klematis. Evison var också den mest drivande kraften bakom grundandet av The International Clematis Society 1984. 1995 fick han RHS Victoria Medal of Honor för ”sitt enastående arbete för brittisk trädgårdsodling”. Evison har hittills introducerat fler än hundra nya klematissorter. Hans samarbete med Poulsen Roser i Danmark har resulterat i flera kollektioner med välkända klematissorter som ARCTIC QUEEN, VIENETTA, AVANT-GARDE med flera Mogens N. Olesen, hans hustru Pernille och Evison utvecklar tillsammans nya klematissorter, både för inom- och utomhusbruk. De försöker skapa klematissorter som är mindre i växten och har längre blomningstid.

9Szczepan Marczynski
1946–

 

’Julka’.
Szczepan Marczynski föddes 1946 i Warsawa i Polen. 1988 startade han en plantskola i Jawczyce nära Warzawa. Fyra år senare började han förädla klematis där. Verksamheten utvecklades och efter ytterligare några år flyttades plantskolan till Pruszków. Det var Polens första plantskola som var specialiserad på klematis. Marczynski var god vän med Stefan Franczak och hade stor betydelse för att dennes klematissorter hittade vägen till Storbritannien. Marczynskis klematis är kända för att vara friska, blomrika och härdiga. Han har tagit fram över 40 egna sorter. Marczynski har också en hemsida med mycket information om klematis, bland annat flera filmer, som verkligen kan rekommenderas. Han har även skrivit flera artiklar och böcker om klematis.

10Friedrich Westphal
1921–1990

’Königskind’.

Westphal grundade 1953 en plantskola i Quickborn i Kreis Pinneberg, Tyskland. Plantskolan flyttades 1978 av nuvarande ägaren, Friedrich Manfred Westphal, till Prisdorf, norr om Hamburg.  Firma F.M.Westphal specialiserade sig på klematis på 1980-talet. Friedrich Manfred Westphal knöt kontakt med Sveriges Magnus Johnson och fick via honom klarhet i hur klematis var indelade i olika sortgrupper. Westphal har introducerat mer än 20 mycket värdefulla nya klematishybrider. En ny sort ska enligt honom vara både frisk och vinterhärdig och dessutom blomma kontinuerligt under lång tid. Firma Westphal producerar mängder av klematis, i flera hundra sorter, årligen. Nyare sorter är mycket lämpade för krukodling, de är rikblommande och kompakta med mycket lång blomning.

11Uno Kivistik
1932–1998

’Marmori’.

Plantskolan, familjegården Roogoja, ligger i Karla by i norra Estland. Gården är över 100 år gammal och ligger mycket nordligt, på 58:e breddgraden, för att producera klematis. Kivistik var därför speciellt intresserad av att ta fram superhärdiga klematis som blommade på årsskott. De nya plantorna skulle också vara relativt låga och kompakta. De skulle passa bra att odla både i kruka och på marken. Uno Kivistik och hans fru Aili skapade mellan åren 1974 till 1998, cirka 150 namnsatta nya klematissorter. Efter Kivistiks död 1998 drivs plantskolan vidare av en av hans två söner, Taavi, med dennes hustru Aime.

12Barry Fretwell
1938–

’Princess Diana’.

Barry Fretwell föddes i Storbritannien. Hans plantskola, Peveril Nursery, låg i Exeter i Devon. På 1980-talet blev han intresserad av klematisodling. Han upptäckte att de sorter som fanns på marknaden ofta hade felaktiga namn. Fretwell började sortera upp dem och var sedan fast. Hans huvuduppgift var att få fram enkla, problemfria klematis utan mottaglighet för vissnesjuka. Fyra av hans klematissorter har fått RHS AGM (Royal Horticultural Society’s Award of Garden Merit). Han har även skrivit två böcker om klematis. Speciellt hans senare bok, som handlar om att använda klematis tillsammans med rosor, buskar, träd och andra växter, har stor relevans även idag. Fretwell är numera pensionär och har sålt sin plantskola, men fortsätter sitt arbete med att förädla klematis. Hans förädlingsarbete har resulterat i mer än 35 nya klematissorter, varav ’Arabella’ och ’Princess Diana’ är de mest kända. ’Princess Diana’ tog åtta år att utveckla.

Uppvuxen i Uppsala med sikte på att bli psykolog, men stannade på en fil kand och en förskollärarexamen. Bodde och arbetade några år på Österlen. Tillbaka till Uppland 1980 då hon och hennes sambo, trädgårdsmästaren Per, köpte en handelsträdgård i Söderfors. Paret förälskade sig både i trädgården och samhället och bor fortfarande kvar. 1990 satsade man på garden center och hade fullt sortiment på plantskoleväxter och krukväxter. Femton år senare, 2005–2015, specialiserade de sig på rosor, perenner och klematis. Som mest salufördes cirka 500 sorters rosor, drygt 300 sorters klematis och runt 1000 sorters perenner. Intresset för klematis ökade under dessa år och tillsammans med dottern Johanna, som utbildat sig till programmerare, tog Wåleryds fram en app med information om drygt 400 klematissorter. 2015 var den klar och kunde börja säljas via Google och AppStore. Jobbar nu med att ta fram en ny webbsida för växtentusiaster, läs mer på www.tradgarn.com