- ANNONS -

Många av världens insekter är hotade och i Skottland har den röda stubblomflugan nu försvunnit helt. Till all lycka är arten ganska vanlig i Sverige och från djurparken Nordens Ark i Hunnebostrand skickas nu fluglarver till Skottland för avel och fram­tida utplantering.

Den röda stubblomflugan är utrotad
i Skottland och nu har djurparken Royal Zoological Society of Scotland (RZSS) startat ett projekt för att återinplantera arten. Man arbetar som bäst på att utveckla en metod för att föda upp den röda stubb­blomflugan i fångenskap, på samma sätt som Nordens Ark har gjort för våra nationella insektsprojekt med exempelvis större ekbock.

Första steget för att föda upp arten är att få tag på avelsmaterial och under hösten har Nordens Ark med hjälp av konsulten Erik Börjesson samlat in hundratalet fluglarver i den egna Ekoparken för vidare transport till Skottland.

Flugfakta

Röd stubblomfluga är en medelstor, kompakt och färggrann art där honan har orangefärgad bakkroppsspets, medan hela bakre halvan av bakkroppen är orange hos hanen. Arten blir 9–13 mm.

Larven utvecklas i rötad kärnved i stubbar och rötter av framför allt tall men även gran. Flygtiden varar från mitten av maj till och med juli.