- ANNONS -

Runt månadsskiftet september-oktober är rätt tid att förbereda vårblomningen inomhus av tussilago, tipsar Nils Åkerstedt i kommande nummer av Natur & Trädgård. Då finns ännu några blad eller rester av bladen kvar så att det går att se var tussilagorötterna finns.

Gräv bara upp plantor med synliga knoppar annars uteblir blomningen. Tussilago har oftast mycket kraftiga rötter och det behövs bara några decimeterlånga rotbitar på varje planta för att de ska kunna blomma. Sätt 1–3 plantor i 10–12 cm stora krukor med vanlig trädgårdsjord eller begagnad sand. Köpt jord fungerar inte eftersom den innehåller för mycket torv.
Vattna krukorna några gånger och ställ sedan ner dem i en källare. Kan råttor komma in i källaren måste tussilagokrukorna skyddas med t ex tomkrukor. Råttorna äter annars upp blomknopparna.
Ta in tussilagokrukan till drivning i början av året. Ställ den ljust och i normal rumstemperatur, så kommer den att blomma efter en dryg vecka och man kan få njuta av 10-15 vackra tussilagoblommor under en veckas tid. För att blommorna ska slå ut bra måste de få några timmars sol per dag. Låg temperatur nattetid förlänger blomningstiden.
De utblommade tussilagoplantorna sparas inte till nästa år utan kan kastas på komposten. Men se till att rötterna har torkat dessförinnan.

Nils Åkerstedt tog trädgårdsmästarexamen 1949 och har ägnat hela sitt liv åt trädgård och att skriva om och strida för sina odlingsmetoder. Han blev känd för att experimenterat sig fram till att odla i sand och grus med gräsklipp som näringsgiva. Som 90+ återkom han som skribent i tisdskriften han var med att starta 1986, Natur & Trädgård. Nils Åkerstedt avled i augusti 2018.