Växtlista – värdväxter och nektarkällor för svärmare

81
Större dagsvärmare är en humlestor dagaktiv svärmare som ofta återkommer till samma plantering flera dagar i följd vid samma tidpunkt. Foto: Spacebirdy (CC-BY-SA-3.0) Länk till orginalbilden: //commons.wikimedia.org/wiki/File:Macroglossum_stellatarum_-_Sch%C3%B6nbrunn_8.jpg

Ask, Fraxinus excelsior

Asp, Populus tremula

Bergdunört, Epilobium montanum

Blank trillingblomma, Bougainvillea glabra

Blekbalsamin, lmpatiens parviflora

Blåeld, Echium vulgare

Björkväxter, Betulaceae

Bocktörne, Lycium barbarum

Borstnejlika, Dianthus barbatus

Bredbladig liguster, Ligustrum valifolium

Buddlejor, Buddleja spp.

Floxar, Phlox spp.

Fuchsior, Fuchsia spp.

Glimmar, Si/ene spp.

Gran, Picea abies

Groblad, Plantago major

Gulmåra, Galium verum

Gökärt, Lathyrus linifolius

Hesperis, Hesperia matronalis

Häckvicker, Vicia sepium

Isopar, Hyssopus spp.

Jättebalsamin, lmpatiens glandulifera

Kaprifoler, Lonicera spp.

Klätt, Agrostemma githago

Krolllilja, Lilium martagon

Kråkvicker, Vicia cracca

Liguster, Ligustrum vulgare

Liljor, Lilium spp.

Lind, Tilia cordata

Luktärt, Lathyrus odoratus

Maskrosor, Taraxacum spp.

Mjölke, rallarros, Epilobium angustifolium

Måror, Galium spp.

Nattljus, Oenothera spp.

Nattskatta, Solanum nigrum

Nattviol, Platanthera bifolia

Nejlikor, Dianthus spp.

Nävor, Geranium spp.

Oleander, Nerium oleander

Olvon, Vibumum opulus

Potatis, Solanum tuberosum

Pelargon (zonal), Pelargonum x hortorum

Petunior, Petunia spp.

Rododendron, Rhododendron spp.

Rosendunört, Epilobium hirsutum

Rosentry, Lonicera tatarica

Rosväxter, Rosaceae

Schersminer, Philadelphus spp.

Snärjmåra, Galium aparine

Skogsalm, Ulmus glabra

Skogstry, Lonicera xylosteum

Skogsnäva, Geranium sylvaticum

Smällglim, Silene vulgaris

Snöbär, Symphoricarpus albus

Spikklubba, Datura stramonium

Spireor, Spiraea spp.

Springkorn, lmpatiens nol-tangere

Sugor, Ajuga spp.

Syrén, Syringa vulgaris

Syrénbuddleja, Buddleja davidii

Syskor, Stachys spp.

Såpnejlika, Saponaria officinalis

Tall, Pinus sylvestris

Tjärblomster, Viscaria vulgaris

Underblomma, Mirabilisjalapa

Vide, Salix spp.

Vildkaprifol, Lonicera periclymenum

Vinranka, Vitis vinifera

Vintergrönor, Vinca spp.

Violer, Viola spp.

Virginiatobak, Nicotiana tabacum

Vårtörel, Euphorbia cyparissias

Vänderot, Valeriana spp.

Åkervinda, Convolvulus arvensis

Ängssalvia, Salvia pratensis

Sven Lindholm
Dagstidningsjournalisten Sven Lindholm startade Natur & Trädgård 1986 och drev tidningen som chefredaktör och ansvarig utgivare fram till 2013. Han skapade en tidning med inriktning på odling i samklang med naturen och där artiklarna och växtbeskrivningarna fick bli så långa som det krävdes. Det har gjort Natur&Trädgård till en tidlös kunskapsbank. Sven Lindholm avled 2015.