Populäraste nektarväxterna hos svärmarna

102

Inom parentes antal olika svärmare av 14 som gillar växten

Syrén (7),  Kaprifoler (6), Virginiatobak (6), Petunior (5), Såpnejlika (5), Tjärblomster (5), Fluxar (3), Schersminer (3)

1. Syrén

Foto: Pxhere

2. Kaprifol

Foto: Pxhere

3. Virginiatobak

Foto: H. Zell (CC BY-SA 3.0)

4. Petunia

Foto: Pxhere

5. Såpnejlika

Foto: Pxhere

6. Tjärblomster

Foto: Ivar Leidus (CC BY-SA 3.0)

7. Flux

Foto: Pxhere

8. Schersmin

Foto: Bernt Fransson (CC BY-SA 4.0)
Sven Lindholm
Dagstidningsjournalisten Sven Lindholm startade Natur & Trädgård 1986 och drev tidningen som chefredaktör och ansvarig utgivare fram till 2013. Han skapade en tidning med inriktning på odling i samklang med naturen och där artiklarna och växtbeskrivningarna fick bli så långa som det krävdes. Det har gjort Natur&Trädgård till en tidlös kunskapsbank. Sven Lindholm avled 2015.