Majsens historia – och biologi

17
Majsen har varit basföda i Mellanamerika i mer än 5000 år. Det är den fortfarande. Här en kvinna som säljer odlingarnas överflöd på en marknad i Guatemala. Foto: Pixnio

Ur Arkivet, den här artikeln publicerades första gången i Natur & Trädgård nummer 1, 1999.

Majsen, Zea mays, antas ha sina rötter i Centralamerika, i området södra Mexico, Guatemala och Honduras. Mångtusenåriga fynd har gjorts över hela den sydamerikanska kontinenten och i södra USA. Det äldsta spåret av odlad majs har hittats i Tehuacandalen i Mexico, ca 5000 år gammalt.

Majs tillhör den omfattande gräsfamiljen, Poaceae, vilket även våra fyra sädesslag gör. Någon vildväxande majs har inte påträffats och det är okänt hur dagens majs har uppstått. Den förmodas vara en korsning mellan några gräsarter, men vilka är forskarna oeniga om.

Idag delas majsen in i olika grupper, varav sockermajsen, Zea mays var. saccharata, är en. Popkornsmajs, Zea mays everta, en annan. Sedan finns det olika grupper majs för djurfoder, mjöl, gryn, stärkelse, alkohol, prydnad och så vidare.

Majsplantans enkönade blommorna är samlade var för sig, smala hanax i toppen och tjocka kolvar av honblommor i de nedre bladvecken. Honblommorna sitter i rader på axet, inneslutna i ett hölje av blad. Deras märken hänger ut likt trådar i spetsen på axet, som utvecklas till en kolv när fröna bildas.

Pollineringen sker med vindens hjälp. Det innebär att namnsorterna lätt korspollineras om de växer nära. Känsligast är de nya supersöta sorterna. Deras korn förlorar mycket av sin sötma och blir hårda vid korspollinering.

Historik

När Christofer Columbus 1492 fick syn på Amerika kom han i kontakt med Indian Corn, som majs kallas än i dag i USA. När han från Cuba återvände till Spanien fanns utsäde med i lasten. Däri­ från spreds sedan majsen snabbt över medelhavsområdet, vidare till Afrika och ända bort till Kina.

Någon större succé vid matborden gjorde inte de gula kornen. Den engelske botanisten Gerard skrev 1597 följande om ”indianmajsen”:

– De barbariska indianerna anser att den är god föda, medan vi lätt inse att den är ett födoämne mer lämpat för svin än för människor då den är svårsmält och skrämmer magsafterna.

Det var först när majs började användas som djurfoder den kom att odlas i större skala. Nu odlas den som sädes- och fodermajs i varma trakter över hela världen, bland annat. som ensilageväxt.

Först när växtförädlarna lyckades få fram dagens söta hybrider för 50 år sedan erövrade majsen på allvar också matborden.

Sven Lindholm
Dagstidningsjournalisten Sven Lindholm startade Natur & Trädgård 1986 och drev tidningen som chefredaktör och ansvarig utgivare fram till 2013. Han skapade en tidning med inriktning på odling i samklang med naturen och där artiklarna och växtbeskrivningarna fick bli så långa som det krävdes. Det har gjort Natur&Trädgård till en tidlös kunskapsbank. Sven Lindholm avled 2015.