Din azalea kan bli större och finare varje år

633
Fönsterazalea, Rhododendron simsii, betraktas allt mer som en engångsblomma än som en flerårig krukväxt. Men det behöver inte vara så, en azalea som sköts rätt blir med åren bara större och finare. Foto: Fanghong/Wikimedia CC 2.5

Denna välkända krukväxt, som ofta anses som en julblomma, har mera blivit en engångsblomma än en flerårig krukväxt. Orsaken därtill torde vara att så många tror att azalean är svårskött och svår att få att blomma om. Men den är både blomrik och lättskött om den bara får den behandling den kräver. Då kan man få en azalea att blomma i många år, samtidigt som den bara blir finare för varje år som går.

Förökning

Förökning görs med sticklingar, men det kräver stort intresse av odlaren för att man skall lyckas. Säkraste sättet är därför att man först skaffar sig en blommande azalea. I juni–juli sättsticklingarna som skall tas av skott som inte är alltför veka och inte heller förvedade. Sedan sticklingarna skurits till skall de stå i salixvatten och sedan sättas i torvmull och sand. Temperaturen bör vara minst 20° C.

Det tar ungefär sex veckor innan de rotat och börjar växa.De skall planteras in tre tillsammans i 8–10 cm stora krukor. Jorden skall bestå av cirka 70 procent torvmull och 30 procent sand. I samband med inplan­ teringen toppas sticklingarna. Den forsatta skötseln blir densamma som för stora exemplar. Dessa sticklingsplantor kan blomma redan första hösten.

Skötsel

Skall man köpa en azalea bör det göras tidigt på hösten, redan när de första exemplaren kommer i handeln. Man får då betydligt längre blomning än om man köper azalean i december.

Det absolut första man skall göra när man får hem en azalea är att sänka ner hela krok.klumpen i ljummet vatten under ett par timmar. För att lättare klara av skötseln bör azalean planteras om i en något större kruka så att det går bra att vattna uppifrån.

Det är mycket viktigt att jorden i krukan aldrig får torka. Även om man kan vattna rikligt uppifrån krukan så bör den ibland sänkas ner i vatten så att hela jordklumpen verkligen blir genomvattnad.

Azalea bör stå i söder- eller österfönster så länge som den blommar eller har blomknoppar. Det är bra om temperaturen inte är högre än 18° C, men även vanlig rumstemperatur klarar den om det bara är riktigt ljust.

Efter blomningen

När plantan har blommat ut kan den placeras i ett norr- eller västerfönster. Eller också en bit från ett fönster om man vill, men den kan även stå ljusare.

Hela vintern skall den vattnas lika noggrant och i mars-april börjar man även att gödselvattna den varannan vecka.

På våren skall den planteras om. Använd vanlig köpjord eller sand-, gräsklipp- och torvmullblandningen, men tillsätt torvmull, 40–50 procent till vad som tidigare iblandats.

Nu kan man välja mellan att låta azalean stå inne i ett fönster hela sommaren eller också placera den ute i växthus eller på en halvskuggig plats på villatomten. Azalean som står inne hela sommaren skall duschas dagligen. Men eftersom azalea trivs alldeles utmärkt ute så kan man förenkla skötseln av den genom att sätta ut den sommartid.

Gräv en grop på halvskuggig plats

Man bör inte låta azalean stå kvar i krukan eftersom det då är rätt svårt att komma ihåg att vattna den. Istället gräver man en grop på en halvskuggig plats. Gropen bör vara två till tre gånger större än krukklumpen. Sedan fylls gropen med en blandning av sand och torvmull i lika mängder. Därefter sätts krukklumpen ner i jorden så att den kommer någon centimeter under omgivningen. Sedan läggs ett 5–10 cm tjockt lager av gräsklipp över hela ytan runt azalean. Det räcker om man vattnar azalean en gång i veckan, men är det torrt väder skall den duschas dagligen.

Vill man av någon anledning ha azalean kvar i krukan bör man ändå gräva ner krukan och täcka med gräsklipp för att underlätta vattningen.

Kan bli mycket vacker

Har plantan skjutit många långa skott redan i juni eller början av juli kan man toppa den, men man skall inte eftersträva det kompakta växtsätt som azalean har när den säljs i affärerna. Får den växa fritt så att den får en naturlig modell blir den mycket vacker, men tar betydligt större plats. Efter mitten av juli bör den inte toppas, för då har den redan börjat bilda knoppanlag på skotten.

I juli är det även dags att ta ställning till när man vill att azalean skall blomma. Vill man inte ha blommor på den förrän i oktober-november låter man den stå som den gör ett tag. När den kommer att blomma avgörs även var i landet man bor och hur ljust det är på platsen där azalean står.

Är nätterna mycket ljusa kommer det att dröja rätt länge med knoppsättningen. Står den t. ex. i ett fönster som skuggas kraftigt av träd eller dylikt på kvällen, eller om den står ute och skuggas kraftigt av en vägg på kvällen och natten, kan den börja blomma rätt tidigt utan att man gjort någonting för att påskynda knoppsättningen. Vill man få en tidig blomning redan i september kan man flytta en azalea som står på fönsterbrädan längre in i rummet på kvällen och tillbaka igen på morgonen. Den som står ute kan man på kvällen täcka med en kartong eller svart plast under natten. Denna mörkläggning bör pågå i ett par månader.

Står azalean ute tar man in den i slutet av augusti. Står den i växthus kan den stå kvar en månad till.

När knopparna börjar visa sig och azalean börjar blomma skall den stå i söder- eller österfönster igen.

Den azalea som stått ute under sommaren måste duschasofta tills den har vantsig vid den torra inneluften. När den sedan har blommat ut kan den flyttas på nytt till norr- eller västerfönster.

På detta sätt kan man fortsätta att sköta en azalea år efter år och den blir bara större och finare. Om den blir alldeles för stor går det bra att klippa den hårt på våren i samband med omplanteringen.

Sjukdomar och skadedjur

Vita flygare och bladlöss kan i undantagsfall angripa azaleor.

Nils Åkerstedt
Nils Åkerstedt tog trädgårdsmästarexamen 1949 och har ägnat hela sitt liv åt trädgård och att skriva om och strida för sina odlingsmetoder. Han är känd för att experimenterat sig fram till att odla i sand med gräsklipp som näringsgiva. Vid 90+ är han fortfarande i full gång med både odling och författande och nu skriver han återigen i tidskriften som han var med att starta 1986, Natur & Trädgård.