Din amaryllis kan blomma två gånger om året

1039
Amaryllis, Hippeastrum hortorum, är en av de tacksammaste krukväxterna om den sköts på rätt sätt. Den kan fås att blomma två gånger om året, och efter några år få ett så fint bladverk att den liknar en liten palm. Foto: Pxhere

Amaryllis, gammal välkänd krukväxt med stora klockformade blommor och dekorativa blad är en av de tacksammaste krukväxterna om den sköts på rätt sätt.

Förökning

Förökning kan göras genom delning eller frösådd.

Att föröka amaryllis genom att så frö är lätt och mycket intressant, men det tar tre till fem år innan de genom frö uppdragna lökarna blommar.

Vid delning frånskiljs sidolökarna som bildas runt moderlöken. Dessa nya lökar får då samma färg på blommorna som moderlöken har. Sidolökarna kan blomma efter två, tre år.

Så under våren

Vid frösådd kan rätt gammalt frö användas, men grobarheten är störst första året efter mognaden. Sådden bör ske på våren, oavsett när fröet mognar. När fröplantorna har fått 5–6 cm långa blad skall de skolas och det kan ske i en kruka eller ett fat som är minst 10 cm djupt. Det ryms 15–20 frö plantor i en 12 cm kruka och det ger så småningom 15–20 blommande amaryllislökar, för de är mycket livskraftiga.

Därför räcker det med en enda kruka med småplantor. Dessa fröplantor kan stå i ett par månader i denna kruka innan de omflyttas på nytt. Då är det lämpligt med fem plantor i varje kruka av denna storlek. Fröplantorna bör stå i ett söder- eller österfönster. De skall vattnas noggrant och även gödselvattnas med svagt gödsel­ vatten. Dessa fröplantor skall inte vila över vintern som de stora amaryllislök­ arna oftast gör, utan bör stå och växa hela vintern igenom. Därför måste de stå riktigt ljust.

Andra våren

På våren planteras de om i ny jord. Nu kan man låta tre lökar stå i samma kruka om man vill spara utrymme. Under sommaren kan de stå i norr- eller västerfönster, eller också sätter man ut dem på en solig och varm plats mot en vägg eller i ett växthus.

Vid soligt väder skall bladverket duschas dagligen. Vattningen skall vara riklig om jorden är riktigt lucker.

När hösten kommer skall de planteras om, eller också läggs lagrat gräs ovanpå jorden i krukan. Även andra vintern skall de stå i ett ljust fönster och vattnas så att inte bladen vissnar ner. Lyckas man inte hålla bladen gröna behandlas lökarna på samma sätt som stora lökar.

Tredje våren

Tredje våren, när lökarna är två år gamla, är det dags att sätta dem med en lök i varje kruka av tolv centimeters storlek. Därefter sköts de på samma sätt som stora amaryllislökar.

Vill man föröka amaryllis med frö som man själv tar går det att få en stor variation på fröplantornas blomfärg om man har två olikfärgade amaryllisar som blommar samtidigt och för över frömjöl från den ena till den andra. Men även när man tar frö från en enfärgad blomma kan det uppstå många färgvariationer på fröplantornas blommor beroende på moderplantans arvsanlag.

Dela på hösten

Vid delning, som lämpligast görs på hösten, behandlas de små lökarna på samma sätt som frösådda lökar andra året. Det kan vara stor variation på storleken av sidolökarna. Om de är en till två centimeter i diameter kan de planteras rätt många tillsammans. Är de större sätts de tre i varje kruka.

När man tar bort sidolökarna på hösten har dessa lökar nästan alltid blad som skall behandlas försiktigt så att de inte går av. De bladen behövs för att löken skall växa bra.

Dessa lökar kan ställas i norr- eller västerfönster och vattnas normalt så länge de har gröna blad, om möjligt bör de stå gröna hela vintern igenom. Efterhand som lökarna växer till i storlek behandlas de på samma sätt som frösådda lökar och sedan som stora lökar.

Skötsel

De stora blombara lökarnas behandling är oftast felaktig och det är anledningen till att så många klagar över att deras amaryllislökar bara blir mindre för vart år och blommar dåligt. Det är viktigt att lökarna efter blomningen får möjlighet att samla näring om de skall kunna växa till i storlek och blomma på nytt.

När skötseln av amaryllislökar skall beskrivas är det lämpligt att börja med den utblommade löken just när blommorna har vissnat. Har man inte befruktat någon blomma för att ta frö skall man skära bort blomman och fruktämnet så fort blomman har vissnat och ser ful ut. Men blomstjälken skall vara kvar till dess den viss­ nar ner. Den näring som finns i stjälken går då tillbaka till löken.

Oftast när en amaryllislök blommar har den blad, eller blad på väg, och dessa blad skall nu vara kvar oavsett vilken årstid löken blommar.

Den utblommade löken kan ställas i norr- eller västerfönster, men den måste stå i ett fönster för att få tillräckligt med ljus. Har löken många stora blad skall den vattnas, och även gödselvattnas om det är senare än januari som den blommat. Vid blomning i november–december bör man inte gödselvattna löken förrän på vårsidan, eftersom det inte är bra att försöka tvinga växten att växa när det är för lite ljus.

Under vintern skall temperaturen vara omkring 20° C.

Är bladen så långa att de böjer sig bör de bindas upp mot en blomsterpinne, annars gulnar de rätt fort. Så länge en lök har svagt utväxla blad måste man vattna försiktigt och helst bör den få stå riktigt ljust och i en temperatur som är något högre än vanlig rumstemperatur.

När det börjar bli varmt ute i juni kan lökarna sättas ut på en balkong, mot en södervägg eller i ett växthus. Skall lök­ arna stå på balkong eller inne hela som­ maren planteras de om i maj–juni och sätts i krukor som är betydligt större än vad som behövs för att löken skall rymmas. Använder man köpjord bör den blandas med 30-40 procent sand. Mycket bra trivs amaryllislökarna om de får stå i blandningen av sand, gräsklipp och lite torvmull.

När krukan står på balkong kan man lägga 2–3 cm gräsklipp ovanpå krukan ett par gånger under sommaren.

De lökar som skall placeras ute eller i ett växthus bör helst sättas i ren sand. Ta bort jorden till 25–30 cm djup och fyll hålet med sand så att det går cirka 5 cm över jordytan. Sätt sedan löken i sanden så högt att halva löken är ovanför sandytan.

Har löken många fina blad låter man jordklumpen vara hel när den sätts. Är det få eller inga blad på löken tar man bort all jord ur jordklumpen och sätter löken i sanden. Sandytan runt löken täcks sedan med ett 10 cm tjockt lager gräsklipp.

Alla lökar som har blad skall vattnas rikligt under sommaren. De skall duschas dagligen. Det gäller alla lökar från små frösådda till de allra största och oavsett om de står ute eller inne på fönsterbrädan. De amaryllislökar som växer i köpjord måste gödselvattnas varje vecka under hela sommaren. De som odlas i sand eller gräs- och sandblandningen behöver inte någon extra näring.

Med denna behandling av lökarna kommer de att vara betydligt större på hösten än vad de var vid utplanteringen på försommaren. I slutet av augusti skall de lökar som står ute tas upp, de som planteras i växthus kan stå ett par veckor till.

Plantera sidolökarna

När de tas upp på hösten kan de ha 5–6 stora blad, men de kan också vara helt utan blad. De kan även ha många sido­ lökar och dessa tar man loss och behandlar enligt följande beskrivning.

De lökar som helt saknar blad planteras in i krukor som inte är större än att löken ryms. Lökar med blad planteras in i så stora krukor att rötterna får bra med plats. Lökar utan blad har oftast få friska rötter och de bruna rötterna tar man bort vid inplanteringen.

Lök med blad placeras i fönster i vanlig rumstemperatur.De skall vattnas normalt tills bladen börjar gulna. Då minskas vattningen efter hand och upphör helt när alla blad gulnat och tagits bort.

De lökar som är utan blad, både de som var utan blad redan vid inplanteringen och de vars blad vissnat senare, ställs på en sval och torr plats med en temperatur omkring 15° C. Efter cirka en månad kan man ställa löken varmt igenom man vill få den att blomma inom en dryg månad, men man kan också låta löken vila i flera månader innan man tar in den i värmen.

Det är inte alltid som lökarna väntar med att skjuta knopp tills man tar in dem utan ibland kan de komma med blomknopp även när de står svalt. Därför är det viktigt att man ser till lökarna emellanåt så att de inte skjuter långa blomstänglar i mörker.

När man ställer in en lök i värmen kan man, för att den inte skall ta så stor plats, plantera om den i en mindre kruka. Detta gäller de lökar som vid inplanteringen på hösten hade stora blad och krävde stor kruka.

Till en början vattnas mycket sparsamt tills blomknoppen har kommit upp från löken och det har kommit några blad, därefter vattnas normalt. Har man flera lökar kan man på detta sätt få en mycket lång blomningsperiod.

Lökar som är för små för att blomma kan under vintern förvaras torrt i sand eller torvmull. Lökarna bör ha en diameter på minst 7 cm innan man försöker driva fram blommor på dem.

Större lökar för varje år

Behandlas amaryllislökarna efter den här beskrivningen kommer de att växa och bli större för vart år. Med större lökar följer även att de får flera blomstänglar, och de kan dessutom blomma två gånger per år när lökarna blivit riktigt stora.

Man kan även låta en amaryllis stå med bladen kvar hela året om man har plats i ett ljust fönster. En sådan lök blommar då nästan helt säkert två gånger per år och den får ett mycket fint bladverk så att den liknar en liten palm.

Sjukdomar och skadedjur

Ibland kan delar av bladen och lökskalen bli rödfärgade. Detta orsakas dels av lökkvalster, dels av svampar. I båda fallen är det låg temperatur och hög fuktighet som gynnar angreppen.

Bladen kan även angripas av spinn, trips och sköldlöss.

Nils Åkerstedt
Nils Åkerstedt tog trädgårdsmästarexamen 1949 och har ägnat hela sitt liv åt trädgård och att skriva om och strida för sina odlingsmetoder. Han är känd för att experimenterat sig fram till att odla i sand med gräsklipp som näringsgiva. Vid 90+ är han fortfarande i full gång med både odling och författande och nu skriver han återigen i tidskriften som han var med att starta 1986, Natur & Trädgård.