Ingen plast i jordgubbslandet

14
Foto: Pxhere

Ur Arkivet, den här artikeln publicerades första gången i Natur & Trädgård nummer 1, 1986.

Signaturen Kalle i Byn frågar om plast runt jordgubbsplantorna.

Kalle har ett jordgubbsland på cirka 200 kvadratmeter. Det växer bra och ger god skörd, betydligt bättre än grannens som har ett liknande land alldeles intill Kalles.

Men grannen har lagt på plast runt sina jordgubbsplantor och har därför inga problem med ogräset, vilket Kalle har.

Nu vill Kalles fru att även dom skall lägga plast under sina jordgubbsplantor för att slippa rensa, men Kalle är tveksam till om det är bra eftersom grannens land ger betydligt mindre med bär. Kalle frågar:

Fråga: Kan jag lägga på plast över hela jordgubbslandet utan risk för nackdelar och hur länge kan plasten i så fall ligga kvar?

Nils Åkerstedt svarar: Om man vill hålla sig väl med livet i jorden och även se till att växterna får det bra då bör man nog undvika att täcka med plast. Växternas rötter och livet i jorden är beroende av syre om den naturliga processen med nedbrytning av det organiska materialet i jorden skall fungera tillfredsställande. Lägger man plast över jordytan hämmas naturligtvis syretillförseln nästan 100 procent och vissa processer avstannar så att det mest påminner om vad som sker i en myr eller ett kärr. Omvandlingen av det organiska materialet i jorden kan även göras av för växterna olämpliga bakterier, så att det bildas skadliga syror och kväveförluster när syretillgången minskar.

Temperaturen i jorden växlar mycket mellan dag och och natt när man täcker med plast. Vid sol blir det varmare än normalt och under natten kyls jorden eftersom det inte finns något skyddande täcke av organiskt material som dämpar kylan och värmen. Denna temperaturväxling är till skada både för växternas rötter och för livet i jorden.

Använd färskt gräsklipp

Mitt råd till sign. Kalle i Byn är därför, täck inte med plast utan med färskt gräsklipp. Eftersom det skall vara som skydd mot ogräs så är det viktigt att gräsklippet läggs på när det är nyslaget. Lägg på ett 10 cm tjockt lager så tidigt som möjligt på våren och en senare omgång på eftersommaren. Gräsklippet har motsatt verkan till plas­ten när det gäller livet i jorden, gräsklippet stimulerar detta liv samtidigt som det ger en värdefull näring till jorden och växterna.

Nils Åkerstedt
Nils Åkerstedt tog trädgårdsmästarexamen 1949 och har ägnat hela sitt liv åt trädgård och att skriva om och strida för sina odlingsmetoder. Han blev känd för att experimenterat sig fram till att odla i sand och grus med gräsklipp som näringsgiva. Som 90+ återkom han som skribent i tisdskriften han var med att starta 1986, Natur & Trädgård. Nils Åkerstedt avled i augusti 2018.