För mycket gräs runt plommonträdet?

8
Foto: Pxhere

Ur Arkivet, den här artikeln publicerades första gången i Natur & Trädgård nummer 1, 1986.

Gunilla i Norrköping har blivit husägare efter många år i lägenhet. På tomten stod bland annat ett plommonträd som utsattes för ett starkt bladlusangrepp i somras.

Nu fruktar Gunilla att det inte blir några plommon i år eftersom de nya skotten såg ynkliga ut i höstas.

Fråga: Kan jag göra något för att rädda plommonträdet? Och är det bra att det växer gräs ända in till stammen? I min barndom hade vi alltid en rundel utan några växter närmast fruktträdens stammar. Har man gått ifrån det, frågar hon i sitt bekymmersamma brev.

Nils Åkerstedt svarar: Att gräset får växa runt träden är inte någon nackdel utan snarare en fördel om bara trädet i övrigt får den skötsel det behöver. Men eftersom plommonträdet växer klent och är utsatt för kraftiga lusangrepp är det tydligt att trädet inte alls har fått vad det behöver i näringsväg.

Det är tyvärr rätt vanligt att träd och buskar glöms bort när trädgårdens gräsmattor och rabatter gödslas och även om de inte behöver gödslas lika ofta så måste de få näring emellanåt.

För att plommonträdet skall bli friskt och motståndskraftigt mot angrepp skall Du nu först börja med att ge det mineraler, strö ut cirka 1 liter algomin, 1 liter stenmjöl och några liter träaska samt 2–3 nävar kalk runt trädet på så stor yta som dess grenar täcker.

Är det så svårt att få fatt på alla mineral-blandningarna så öka givan av det som finns i motsvarande mängd mot det som fattas.

När det sedan är dags att slå gräsmattan så skall det läggas ett 10 cm tjockt lager av färskt gräsklipp under hela kronan. I mitten av juli läggs en andra omgång gräsklipp, men nu bara 5 cm, tjockt.

På senhösten strax efter det jorden frusit skall trädet gödslas med naturgödsel, c:a 30-40 liter läggs ut på samma yta som tidigare täckts. Lägg lite löv, gräs eller liknande över gödseln.

Klipp sönder gödseln

För att inte denna gödsel skall skämma utseendet på gräsmattan på våren så tar du så fort snön har gått bort och kör med gräsklipparen över gödseln. Då smulas den sönder och efter en vecka ser bara gräsmattan lite extra grön ut just där gödseln legat. Man kan givetvis även slå sönder gödseln med en kratta eller grävgrep men man skall inte ta bort den.

Eftersom plommonträdet var angripet av löss förra sommaren finns det troligen en hel delägg som övervintrat på knoppar och skott och eftersom det tar minst 2–3 års behandling innan trädet är kraftigt nog för att motstå angrepp så bör det nu få lite hjälp att klara lössen.

Spruta med mjölk

När bladknopparna börjar få gröna spetsar synliga är det dags att spruta trädet med en mjölkblandning (se utförligare i kapitlet Biologisk Odling just nu). Ar det gröna löss som har angripit trädet räcker det med att man senare under sommaren sprutar det med kallt vatten, 3-4 gånger i följd med några dagars mellanrum när man ser tecken till angrepp. Är det däremot svarta löss bör man använda såpvatten i flera omgångar.

Nils Åkerstedt
Nils Åkerstedt tog trädgårdsmästarexamen 1949 och har ägnat hela sitt liv åt trädgård och att skriva om och strida för sina odlingsmetoder. Han blev känd för att experimenterat sig fram till att odla i sand och grus med gräsklipp som näringsgiva. Som 90+ återkom han som skribent i tisdskriften han var med att starta 1986, Natur & Trädgård. Nils Åkerstedt avled i augusti 2018.